Agrocan Makina ×
© 2021 Agrocan Makina

Değerlerimiz

İnsana derin saygı ve önce insan anlayışı,Müşteri odaklı düşünme ve çalışma, Topluma karşı sorumluluk duygusu ve çevreye saygı,Sürekli gelişim, akılcı ve sistematik çalışma,Fikirlerin rahatlıkla konuşulduğu özgür ortama sahip olma,Yönetimde eşitlik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk anlayışı,Yüksek ahlak değerlerini kurumsal kimliğimiz ile bütünleştirme,Din, dil, ırk ve cinsiyet ayırt etmeksizin hizmet etme, “Güven” kelimesi ile anılan bir kurum ve kurum kültürü oluşturmaktır.