Agrocan Makina ×
© 2021 Agrocan Makina

Sağım Makinelerinde Yapılması Gereken Bakımlar

Süt sağım makineleri; sağımcının konforu, sütün hijyeni ve ineklerin sağlığı yönünden gün geçtikçe daha ileri teknoloji kullanılarak imal edilmektedir. Sağım makinelerinde ortaya çıkan yenilikler, süt sığırcılığı için düzenli bakımların önemini artırmaktadır.

Ancak, süt üreticilerinin geneli sağım makinesini, "sağım zamanında şalteri açılarak başlıkları takılan ve işlem sonunda şalteri kapatılan" bir makine ya da sistem olarak kabul etmektedir. Söz konusu yaklaşım nedeniyle, üreticiler traktörlerinin düzenli bakımı için gösterdikleri hassasiyeti sağım makinesi için de göstermelidirler.

Oysa, sağım makineleri günde en az iki kere mutlaka çalıştırılır Her sağım için iki saat çalışma süresi varsayılırsa, bir sağım makinesinin yılda 1460 saat çalıştığı kolayca hesaplanabilir Aynı süreyle çalışan bir traktörde birçok kere bakım yapıldığı gözlenmektedir.

Her sağımdan önce

Sağım makinelerinde her sağımdan önce aşağıda sıralanan kontroller yapılmalıdır.

● Bir önceki sağımdan sonra süt hattının komple temizliği yapılmış olmalıdır,

● Vakum,

● Hortumlarda ve sağım başlıklarında çatlak varlığı,

● Pultasör,

● Pencerelerde hava giriş deliği kontrol edilmelidir.

Haftalık ya da her 50 saat sağımdan sonra

Haftalık ya da fazla süreli sağım yapılan makinelerde her 50 saatte yapılan kontroller için herhangi bir yere not alınır, örneğin her pazartesi, aşağıda belirtilen işlemler yapılır.

● Vakum kontrol saati,

● Pulsatör filtreleri temizlenmelidir,

● Vakum pompası kayışı,

● Vakum pompası yağ seviyesi kontrol edilir,

● Eğer meme lastiklerinin değişim zamanı geldiyse değiştirilmelidir,

● Vakum tankı,

● Varsa otomatik vakum kesici ve sağım başlıkla toplayıcıları kontrol edilmelidir.

Aylık ya da her 250 saat sağımdan sonra

Bu dönemdeki bakımlarda her ayın ilk pazartesi yapılması gereken bakımlar diye not edilebilir. Bunlar;

● Pulsatörler çıkarılarak temizlenmeli,

● Regülatör filtresi temizlenmeli ya da değiştirilmeli ve regülatör temizlenmelidir,

● Hava hattı temizlenmeli, vakum tankının içi ve dışı tamamen yıkanmalıdır,

● Vakum pompasının kayış gerginliği ve yıpranma durumu kontrol edilmelidir,

● Filtreler temizlenmeli ya da değiştirilmelidir,

● Eğer gerekliyse vakum pompası yağı,

● Eğer vakti geldiyse meme lastikleri değiştirilmelidir.

Bakımı Yapılacak

● Süt ile temas eden tüm contalar, plastik izolasyon parçaları vb. eğer yıpranmışsa değiştirilmelidir,

● Eğer elektronik pulsatör kullanılıyorsa seloid kömürleri kontrol edilmeli, temizliği yapılmalıdır,

● Eğer pnömatik pulsatör kullanılıyorsa elden geçirmeli, lastik aksamları,

● Süt toplama kabının contası,

● Tüm uzun ve kısa süt hortumları,

● Meme yıkanmasında kullanılan lastik hortumlar (lastik bakteri depolarıdır) ve fıskiyeler değiştirilmelidir,

● Pulsatör ve vakum hatları tazyikli su verilerek yıkanmalıdır.